Kancelaria

W dniu dzisiejszym to jest 08.10.2019 r. z uwagi na problemy techniczne sieci  telefon stacjonarny jest nie aktywny!!

Wszelki kontakt z kancelarią dostępny wyłącznie pod nr telefonu 510 428 081

 

 

 

 

Uwaga !

Uprzejmie informujemy, że od 01.08.2017r. nastąpiła zmiana godzin pracy kancelarii Komornika Sądowego !! 

 

Godziny otwarcia kancelarii:

Wtorek godz. 8:00 -16:00

Czwartek godz. 8:00 - 16:00

Tylko w tych dniach  możliwy jest również kontakt telefoniczny z Kancelarią. 

 

Komornik przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. od 12.00 do 15.00

Asesorzy przyjmują interesantów w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 16:00 

 

 

W celu maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na uzyskanie w trybie art. 761 k.p.c. oraz 797(1) k.p.c. informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, kancelaria wykorzystuje elektroniczną wymianę informacji z następującymi podmiotami:

 

  • Wniosek ZUS-EKS – wniosek o udostępnienie danych składany jest drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ZUS PUE. Tą samą drogą lub w formie papierowej uzyskiwana jest informacja zwrotna dotycząca aktualnych: zgłoszeń dłużnika do ubezpieczeń społecznych, płatników składek na ubezpieczenia społeczne dłużnika, świadczeń wypłacanych dłużnikowi przez ZUS oraz ujawnionych rachunków bankowych. 
  • Wniosek do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców składany drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy MSW. W odpowiedzi uzyskiwane są informacje w przedmiocie pojazdów zarejestrowanych przez dłużnika.
  • Wniosek o udostępnienie informacji z bazy PESEL składany elektronicznie do Wydziału Udostępnienia Danych Centrum Personalizacji Dokumentów MSW celem potwierdzenia tożsamości dłużnika oraz uzyskania jego aktualnych danych meldunkowych.
  • Narzędzie Ognivo umożliwiające składanie elektronicznych zapytań do banków uczestniczących w systemie w wyniku których uzyskiwana jest pozytywna lub negatywna informacja w przedmiocie prowadzenia rachunków bankowych dłużnika przez poszczególne banki. Aktualnie w systemie uczestniczą 23 banki komercyjne oraz 125 banków spółdzielczych. 
  • Wyszukiwarka CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej z elektronicznym dostępem do bazy danych oraz możliwością składania elektronicznych wniosków opatrzonych podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym.
  • Elektroniczne Księgi Wieczyste, ułatwiające uzyskać informację o nieruchomości dłużników na obszarze całego kraju.
  • Kancelaria jest w pełni przystosowana do obsługi wniosków składanych w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym ( EPU ). 

 

Dzięki powyższym platformom uzyskanie wiedzy na temat majątku dłużnika jest natychmiastowe, co ma ogromny wpływ na skuteczność i efektywność prowadzonych postępowań.

 

 

 

 

 

 

Informujemy, iż niniejsza strona ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi reklamy.

Script logo