Strona Główna

 

 

Witamy na stronie

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Elżbiety Suchonek

 

Znajdą tutaj Państwo podstawowe informacje o kancelarii komornika, informacje o właściwości terytorialnej komornika, wzory wniosków egzekucyjnych oraz obwieszczenia o licytacjach ruchomości i nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 82 z późn. zm.), w związku z faktem, iż zaległość w zakresie prowadzonych w tutejszej kancelarii egzekucji nie przekracza sześciu miesięcy, Komornik Sądowy Elżbieta Suchonek ma możliwość prowadzenia postępowań egzekucyjnych oraz wykonywania postanowień o udzieleniu zabezpieczenia na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

 

 

 

Informujemy, iż niniejsza strona ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi reklamy.

Script logo